Make your own free website on Tripod.com

Rabota vo stranstvo,iselenicki vizi posreduvanje Advokatska kancelarija Korpasev

Au Pair - bebisiteri

Home
Our Products
Contact Us
Rabota na brod
Au Pair - bebisiteri
About Us
Nafteni platformi
Hoteli, gradeznistvo i rabota na farmi vo EU i Dubai
Rabota vo Irak i Avganistan
New Page Title

AU PAIR (Англија, Ирска, Германиј
Шведска, Италија, Франција, САД, Грција
и Холаднија )


        Програмата за работен престој во овие
држави како беби ситерка е една од
најстарите познати програми на територијата на
Република Македонија. Самата програма започна
со можноста што ни ја даде владата на Англија
(1994), како повластена држава со можност за
испракање на млади лица во семејства за
период од 1 до 2 години (максимум) .

        Оваа можност е регулирана со закон на Европската

унија од 1998 година, па така денес, Европа е отворена

за прифакање на млади како au-pair . Основата на

престојот е запознавање на културата на државата ,

изучување на јазикот, запознавање и проширување на

личните контакти, усовршување во одредена област со

школување во специјализирани училишта и др .

        За нас – во Македонија , најатрактивна е можноста за

престој и работа во UK за каде е и најголемиот интерес .

Ние имаме неколку партнери со кои работиме повеке од

3 години . Ви нудиме:

    1. избор на семејства,
    2. избор на градови и територии
    3. избор на колеџи .

        

 

Од можностите за вработување како au-pair, Ви нудиме

можност за избор на семејства уште и во Германија,

Франција, Шведска, Италија Ирска и Холадија.

 Ваш е изборот.

               Основен предуслов е да го познавате англискиот јазик ,

 на ниво на комуникација . Другите документи се исти како

 и за секоја друга држава каде што ние испракаме наши

кандидати .

        Со програмата се добива Ј1 виза , за едногодишен престој .
        Имате можност за избор на семејства

на целата територија на САД . 


        Дополнителни информации видете

на www.goaupair.com  www.aupairamerica.co.uk

 

 
   
     
         
   

VAZNO !
Po prifakanjeto od semejstvoto i upisot na jazicen kurs koj paga na tovar na semejstvoto ,  se zdobivate so rabotna Studentska dozvola so koja mozete legalno da rabotite vo EU i USA .

Opis na rabotata

Rabotno vreme 5 casa na den

Dva slobodni dena vo nedelata

Advokatska kancelarija Korpasev